Noa's 25 years old [9125 days][19/5/03]Now behold the amazing digi-pics, made by Shachar LTD (and that's why he's not showing on your screen - he was SO busy making them happen!)


רק בשביל להזכיר לכולנו על מה כל המהומה

את העוגה הכינה אירית, כדאי לדעת

מסדרים את החדר לקראת ההיתקלות עם האויב הציוני

שומרים במרפסת כדי לראות אם הקורבן פוסע ברחוב

בלון שנראה כמו פין, ונועד לבלבל את גיבורת הערב

שולחן האוצרות מכיל, בין השאר, גם מעטפה ובה צ'ק ללא כיסוי

מביטים ומודים לשחר על העזרה שבגללה כמעט נפח את ריאותיו

אירית שותלת זוג נרות בפצצת הקלוריות שהכינה במו שתי ידיה הענוגות

נועה המופתעת מפציעה בדלת, לחלוטין לא מודעת כלל לגודל האסון

מחייכת, התמימה, בלא לדעת מה צפוי לה

ההפתעה מושלמת - המארב הצליח מעבר למשוער

אש אוחזת בתל-אביב, הציבור בפאניקה

נועה שולפת כלי זין מאולתר ותוקפת את השיירה בעוז-רוח

הקרב בעיצומו, חללים נופלים לכל עבר
תופת ורעם, תדהמה והשתאות

נועה משיגה עוד תחמושת ומשיבה מלחמה, שערה

פניה קורנות מאושר של מנצחת, אך השמחה מוקדמת מדי

הודנה - האש כבתה, העצב חזר לפניה של הנועה שלנו

אפילו אירית נכנעת לכוחות האום

כרמית חודרת למוצב וזוכה לחיבוק

הנשים מסתודדות, ומספרות על מר גורלן

נועה פותחת בחשד רב את מתנתה של כרמית

הממ, חולצה ורודה. לא רע, אין מה להתלונן

לי יש ולכם אין, אז הנה

קוראת בעיון את דברי המשטמה, ובונה את תביעת הדיבה

ההורים שלחו פרחים מהצפון, גם זה משהו

וכך הסתיים לו עוד יומולדת ישראלי ממוצע, שבו דיברנו על החיים, ביסלי גריל, אופנה, פוליטיקה ורכילות יאפית צעירה ללא בושהThe End

**********************

Let's go back home