סעיף 7א' - חוק יסוד הכנסת

מניעת השתתפות רשימת מועמדים (תיקון מס' 9 ו-35)

7א. רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:

1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;

2) הסתה לגזענות;

3) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

העבודה הסמינריונית "הזכות להיבחר לכנסת במדינה פוסט-דמוקרטית" קוראת לביטולו של סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. סעיף זה יוצר מכשול משפטי בפני יכולתה הממשית של מדינת ישראל לשוב ולהיות דמוקרטית, כפי שהיתה לפני כיבושי 1967. כל עוד סעיף 7א קיים, יתקשה הפרלמנט הישראלי לסיים את הכיבוש.

למרות שביהמ"ש העליון רוקן את סעיף 7א מרוב תוכנו, המצב הקיים עדיין מצנזר, מגביל ופוגע במפלגות דמוקרטיות בישראל, ובעיקר במפלגות המייצגות את האזרחים והתושבים הפלשתינאים.

סעיף 7א יוצר דה-לגיטימציה של הפוליטיקה הפלשתינאית, שכן הוא מוציא מגדר החוק פעולה פרלמנטרית בלתי-אלימה, שנועדה לשנות את אופייה הלאומי של המדינה בדרכים דמוקרטיות. הוא שולל דיון פרלמנטרי לגיטימי, ובכך חוסם נסיונות להגיע לפשרה בין שני הצדדים המרכזים לסכסוך. בכך הוא תורם באופן מכריע לבינאום הסכסוך, ומטיל את הנטל לפתירתו על גופים חוץ-פרלמנטריים, כמו האיחוד האירופי, ארה"ב, ארגונים עצמאיים, התקוממות עממית, מחתרות וארגוני טרור.

סעיף 7א מתאפיין בפגיעה קשה, מתמשכת ובלתי-מידתית בשורה ארוכה של זכויות אדם ואזרח בסיסיות, שאינן עומדות בפסקת ההגבלה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הוא סותר אמנות בינלאומיות שישראל היא צד להן, ואת עקרון השוויון בבחירות. עתירות שדנו בתקפותו החוקתית של סעיף 7א הוגשו כבר בשנות השמונים, אך רק בשנות האלפיים חשוף הסעיף לביקורת חוקתית מלאה, עקב היותו חוק שתוקן לאחר חקיקת ח"י כבוה"א . אם לא יבוטל, ימשיך סעיף 7א לערער את מערכות הבחירות הבאות בישראל, כפי שעשה בעבר.


מתוך פסק הדין בפרשת בשארה

א''ב 11280/02 - ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' ח''כ אחמד טיבי וח''כ עזמי בשארה

הרוב נגד המיעוט

השופט אדמונד לוי, בג"צ 11234/02 פייגלין נ' ועדת הבחירות (טרם פורסם);
דבריו השופט א' לוי צוטטו על ידי השופטת דליה דורנר בפתיחת פסק-דינה, בפרשת בשארה.הזכות להיבחר לכנסת במדינה פוסט-דמוקרטית


הזכות להיבחר לכנסת במדינה פוסט-דמוקרטית

 

Email: UriBreitman@Yahoo.com