פסילת עזמי בשארה

הזכות להיבחר לכנסת במדינה פוסט-דמוקרטיתתיטרקומד-טסופ הנידמב תסנכל רחביהל תוכזה

 

Email: UriBreitman@Yahoo.com